Подходящ ли е моят покрив за инсталация на соларни панели? ?

1. Тип на Покрива

Това е един от основните фактори, които влияят на ефективността на системата. Соларните панели се монтират както на  плоски така и скатни покриви. 

Подходящи покрития за скатните покриви са керeмиди, сандвич панели, битумни керемиди. 

На плоските покриви се монтират с противотежести без да се компрометира изпълнената хидроизолация.

2. Изложение на Покрива

Оптималното изложение спомага за постигане на максимална ефективност при производството на енергия от соларната система.

В България, покривите, ориентирани на юг, са предпочитани, тъй като предоставят най-добро изложение към слънцето и следователно по-висока ефективност през целия ден. Слънчевите панели насочени към юг обикновено имат най-добри резултати през годината.

В случай, че южната ориентация не е възможна, покриви, ориентирани на югоизток или югозапад, също са добър вариант. Те могат да бъдат по-подходящи, ако има ограничения на покривното пространство или други фактори, които могат да влияят на южната ориентация.

3. Сянка върху Покрива

Важно е вашата система да остане незасенчена през целия ден. Сянката, която хвърлят върху покрива дървета, сгради или комини оказва влияние върху ефективността на соларната централа. Преди инсталацията е важно да се оцени възможното въздействие на сянката през деня и през различните сезони от годината.

Фотоволтаичните с-ми се изпълянват като определен брoй панели ( 6 или повече ) се вързват в един стринг. При попадане на сянка дори на един фотоволтаичен панел от стринга той влияе на производителността и на останалите панели. Нашите специалисти ще направят оглед на покрива и ще изготвят проект, съобразен с Вашите нужди.

4. Наклон на Покрива

Въпреки че соларните панели могат да се инсталират на покриви с различни наклони, оптималният ъгъл зависи от географското местоположение.

За България оптималният наклон за соларни панели е обикновено между 30 и 45 градуса. Този наклон осигурява най-добро производство на енергия както през летните, така и през зимните месеци.

5. Състояние на Покрива

Преди инсталирането на соларни панели, проверете състоянието на покрива. Ако покривът ви има нужда от ремонт или замяна в близко бъдеще  е добра идея първо да се заемете с тези въпроси.

Тези фактори имат ключова роля, за да се определи подходящ ли е един покрив за инсталация на соларни панели. За конкретна оценка и проектиране, винаги е добра идея да се консултирате с професионалисти в областта на соларната енергия.

Подходящи за инсталaция на соларните панели са и навесите и  гаражите. При липса на подходящо място на покрив може да се направи и инсталиране на земя. Недостатък при това изпълнение е, че се отнема част от дворното ви място. 

Ако сте решили да инсталирате соларна система, но все още не сте сигурни дали вашият покрив или двор е подходящ, не се колебайте да се свържете с нас. С удоволствие ще извършим подробна оценка на вашето местоположение, ориентация и наклон на покрива, за да определим мястото и оптималния ъгъл за инсталацията на соларните панели. Също така ще отчетем възможните препятствия или сянка, които могат да влияят на ефективността на системата.