Политика за поверителност

1. Общи

Правилата за защита на личните данни ще се прилагат към личните данни, които са ни необходими, за да предоставим услугите, които предлагаме. Използвайки нашия уебсайт или предоставяйки ни личните си данни, Вие се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни

В случай, че не приемате разпоредбите на тази политика, моля, не използвайте нашия уебсайт и не ни изпращайте данните си.

2. Данни на администратора на данни

ВИА ЕЛЕКТРИК, VIA ELECTRIC LTD, със седалище в град Варна, ул. „23-та“ Nº11   ще бъде отговорен за обработването на личните данни, които ни предоставяте директно чрез нашия уебсайт: viaelectric.eu.

3. Какви са данните, които събираме, с каква цел и според какво правно основание?

3.1 Данните, които получаваме директно от Вас.

Това са данните, които ни съобщавате:

(I) чрез нашия уебсайт при запитвания или в случаите, когато използвате формата за контакт.

Ние използваме тези данни (по-специално Вашето име, фамилия, имейл, адреси, телефонни номера, език, град и държава, в която живеете, името на Вашата компания), за да можете да можем да Ви предложим услуга, която най-добре отговаря на Вашите нужди. (Съгласие)

Като общо правило, тези данни, които се появяват със звездичка, са задължителни. В случай, че не ни предоставите такава информация, няма да можем да се свържем с Вас във връзка с направеното запитване и да Ви предложим оферта. 

(II) Kогато се абонирате за нашия „бюлетин“

Kато се абонирате за нашия бюлетин, ще използваме нашия имейл адрес, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги и да Ви вдъхновим за бъдещите Ви кампании, с примери и истории за успех от нашите клиенти или с пазарни тенденции.

Ще имате възможност по всяко време да оттеглите съгласието си, или чрез писмено съобщение, или като кликнете върху връзката „отпиши се“ в имейл съобщенията, които ще Ви изпратим.

3.2 Данните, които събираме при взаимодействие с уебсайта

Нашият уебсайт използва „бисквитки“. Достъпвайки до мрежата, Вие се съгласявате да получавате бисквитки на Вашия компютър, таблет или смартфон. Благодарение на бисквитките, можем да предложим оптимална навигация през нашия уебсайт (като пример, те ни помагат да запомним Вашите предпочитания, когато посещавате уебсайта). Каним Ви да се консултирате с Политиката за бисквитки, на нашия уебсайт, за да получите достъп до повече информация за този тип технологии и Вашите права във връзка с нея.

4. Колко дълго пазите данните ми?

Ние ще съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за извършване на целите, за които са били събрани, и толкова дълго, колкото е необходимо в съответствие с действащото законодателство.

5. На кого могат да бъдат предадени вашите данни?

В рамките на изпълнението на нашите услуги може да бъдем принудени да възложим изцяло или отчасти част от задачите си на подизпълнители, с които сме договорно свързани (подизпълнители, които отговарят за поддържането на нашата инфраструктура, компютърната сигурност и др. ,услуги за уеб хостинг  маркетингови инструменти …)

ВИА ЕЛЕКТРИК/VIA ELECTRIC LTD изисква от своите подизпълнители да спазват законодателството за защита на личните данни и да предоставят адекватни гаранции по отношение на прилагането на технически и организационни подходящи мерки, така че да се гарантира защитата на правата на потребителите.

Ние не продаваме и не разкриваме на трети лица по никакъв начин данните, които събираме за Вас. В случай обаче, че законът го изисква или в случай, че съдебно решение изисква това, ние ще съобщим Вашите данни до степента, необходима за спазване на закона или със споменатото съдебно решение.

В случай, че решите да използвате социални медии като Facebook или Twitter (например чрез отваряне на акаунт), може да имат достъп до Вашата дейност на нашия уебсайт. В случай че сте свързани с някоя от тези социални мрежи, докато посещавате уебсайтът ни, уебсайтът на социалната мрежа може да добави такава информация към Вашия профил в зависимост от настройките за поверителност, които сте конфигурирали. В случай, че искате да избегнете този вид прехвърляне на данни, трябва да излезете от профила си в социалната мрежа преди да достъпите нашия уебсайт или да промените настройките за поверителност на приложението

Моля, вижте политиките за поверителност на социалните мрежи, за да предоставите подробна информация относно събирането и предаването на лични данни, относно техните права и как те могат да постигнат адекватни настройки заповерителност

За да изпращаме имейли, ние използваме трета страна като доставчик на услуги за съобщения, MailChimp. За да можем да изпращаме имейл съобщения чрез MailChimp, ние предоставяме на MailChimp определена информация, по-специално Вашия имейл адрес, Вашето име, Вашия език и Вашата страна. MailChimp управлява данните, които Ви засягат в съответствие с разпоредбите на неговата  Политика за поверителност. MailChimp също използва някои технологии, като пиксели в имейл съобщения, които изпраща чрез MailChimp. Тези технологии позволяват на MailChimp да знае дали сте отворили или кликнете върху нашите имейл съобщения и, ако е приложимо, датата, часа и IP адреса, свързани с отварянето и / или щракването. За достъп до повече информация относно използването на MailChimp от тези технологии можете да прочетете Политиката за бисквитките.

6. Какви са вашите права?

6.1 Право на достъп

Имате право да консултирате данните си по всяко време безплатно, като изпратите имейл до office@adverthink.com или пощенска комуникация на адреса на  седалището на ВИА ЕЛЕКТРИК / VIA ELECTRIC LTD, гр. Варна, ул. „23-та“ Nº11. 

6.2 Право на коригиране

Имате право да поискате вашите данни да бъдат коригирани в случай, че са неверни и че данните, които не отговарят или липсват приложения, да бъдат елиминирани чрез изпращане на имейл на office@viaelectric.eu или чрез съобщение писмено по пощата на адреса на седалището на ВИА ЕЛЕКТРИК, VIA ELECTRIC LTD, (наричан по-долу „ВИА ЕЛЕКТРИК“ или „VIA ELECTRIC LTD“) със седалище в град Варна, ул. „23-та“ Nº11 . Моля, обърнете внимание, че винаги трябва да проверявате точността на информацията, която ни предоставяте.

6.3 Право на изтриване

В случай, че не искате Вашите данни да се обработват отсега нататък, в съответствие със законодателството за защита на личните данни, ние ще изтрием Вашите данни от нашата база данни.

6.4 Право на преносимост на данните

Когато е необходимо, Вие също ще имате право на преносимост на Вашите данни при условията, предвидени в приложимото законодателство за защита на данните.

 6.5 Право на възражение

Ще имате право на възражение срещу използването на Вашите данни за търговски проучвания. Можете да упражнявате право на възражение или чрез автоматичните процедури, установени за такива цели, в имейл съобщенията, които са изпратени до Вас, или чрез изпращане на имейл за тази цел на следния адрес: office@viaelectric.eu.

6.6 Право на ограничаване на обработката

Накрая ще имате право на ограничаване на обработката на Вашите данни от  ВИА ЕЛЕКТРИК/ VIA ELECTRIC LTD в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните.

7. Данни, свързани с непълнолетни

Като общо правило, ние съзнателно не събираме лични данни, свързани снепълнолетни лица под 13-годишна възраст. В случай, че потвърдим,неволно че сме събрали данни за деца под 13-годишна възраст, ще предприемем съответните мерки за елиминиране на споменатата информация възможно най-бързо, освен в случаите, в които действащият закон ни задължава да ги пазим.

В случаите, когато е установено, че непълнолетно лице е над 13 години, но трябва да се счита за непълнолетно съгласно действащото законодателство, ще получим разрешението на родителите или настойника, преди да се възползваме от личните данни на непълнолетния.

8. Връзки към други уебсайтове и услуги

Нашите уебсайтове могат да включват връзки към други уебсайтове на трети страни, а някои от нашите услуги могат да Ви дадат достъп до услуги на трети страни (например социални мрежи).

Не можем да упражняваме контрол върху начина, по който такива уебсайтове и услуги на трети страни обработват лични данни. Ние не проверяваме уебсайтове и услуги на трети страни и не носим отговорност за такива уебсайтове и услуги на трети страни или техните практики за поверителност. Моля, консултирайте се с правилата за поверителност на такива уебсайтове и услуги на трети страни, до които имате достъп от нашите уебсайтове или услуги.

9. Сигурност

Разработихме регулации за сигурност, адаптирани в технически и организационен аспект с оглед избягване на унищожаване, загуба, фалшификация, модификация, случайна комуникация с трети страни, както и всякакви други форми на неоторизиранино третиране на данните.

10. Ограничаване на отговорността

ВИА ЕЛЕКТРИК/ VIA ELECTRIC LTD няма при никакви обстоятелства да носи отговорност за вреди, които се считат за косвени, като например загубата на данни, финансови или търговски щети, загубени печалби, увеличени разходи общи или промени в планирането.

По същия начин ВИА ЕЛЕКТРИК/ VIA ELECTRIC LTD няма да бъде по никакъв начин отговорен за щетите, произтичащи от незаконната употреба на данни от трета страна (кражба на данни, вируси, фишинг или други компютърни нарушения).

По същия начин ви информираме, че връзките към уебсайта могат да съдържат връзки, хипертекстови и други препратки, които се отнасят до други уебсайтове, които не управляваме и не контролираме и към които тези разпоредби не се прилагат. Ние не носим отговорност за съдържанието на уебсайтовете или за офертите, продуктите и услугите, които предлагат. Затова препоръчваме да прочетете внимателно правилата за поверителност на всеки от уебсайтовете, които посещавате, тъй като те могат да се различават от нашите.

  1. Какво се случва в случай на съдебни спорове?

В случай, че считате, че сме нарушили някое от нашите правни и / или договорни задължения, можете да се свържете с нас по имейл на адрес: office@viaelectric.eu. Ще направим всичко възможно да ви изпратим отговор възможно най-скоро.

Всички искания или рекламации трябва да бъдат адресирани до седалището на ВИА ЕЛЕКТРИК/ VIA ELECTRIC LTD. В случай, че не сте доволни от нашия отговор, ще имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

  1. Приложимо право и компетентна юрисдикция

Тези разпоредби ще се управляват, тълкуват и изпълняват в съответствие с българското законодателство, което ще бъде единственото приложимо право в случай на спор.

  1. Дата на влизане в сила

Тази политика е разработена и влиза в сила на 10 януари 2021 г. Ние си запазваме правото променяме, добавяме или премахваме части от нея по всяко време. Ще Ви информираме по имейл или чрез известие на нашия уебсайт.