Мрежова фотоволтаична система

Начало / Мрежова фотоволтаична система

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

МРЕЖОВА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА

Системата води името си от начина си на работа – в паралел с мрежата. Състои се от фотоволтаични панели, инвертор (един или няколко ) и разпределително табло. При този вид системи няма акумулатори. Мощностите могат да варират от 250Wp нагоре, в зависимост от специфичните Ви нужди.

Два са факторите, определящи размера на една мрежова фотоволтаична система:

1) Площта, с която разполагатe за монтирането на системaта

2) Размера на инвестицията, която сте склонни да направите.

От изключителна важност е и разположението на сградата, където ще се монтират да е такова, че да има южно изложение, както и да няма нещо около нея, което да  засенчва системата в даден момент като дървета, сгради и др.

мрежови системи

НАЧИН НА РАБОТА

Мрежовите фотовотаични системи могат да работят на два принципа:

1) изцяло за продажба на произведеното електричество

2) собствена консумация.

Производствена PV система

При втория вариант фотоволтаичната система се присъединява към вътрешната мрежа на домакинството Ви. При наличието на производство от централата, произведената енергия влиза в системата на Вашето домакинство. Ако в този момент имате консумация, то тя бива задоволена приоритетно от фотоволтаичната система. Ако, обаче, производството на системата не успява да задоволи нуждите на домакинството в този момент, то количеството енергия което не достига, се допълва от външната мрежата.

Продажба на произведеното електричество

Система се присъединява директно към електропреносната мрежа чрез електромер и цялото произведено количество се отдава навън. В края на всеки месец, то бива отчетено и след издаването на платежен документ Ви се заплаща по цената, определена във Вашия договор за изкупуване. В момента е най-разпространена фотоволтаична система 30kW, понеже до тази мощност имате гарантирано изкупуване на енергията на преференциалана цена, определена от КЕВР.