ФВЦ 30 kWp с. Тръница общ. Нови Пазар

Информация за обекта:

Мрежова фотоволатаична централа с инсталирана мощност 30 kWp за продажба на ел енергия Тръница общ. Нови Пазар