ФВЦ Хибридна система 27 kWp , Старо Оряхово

Информация за обекта:

Хибридна фотоволтаична централа с мощност 27 kWp и акумулаторна група за производство на ел енергия за собствени нужди