ФВЦ Покривна система, с. Куманово

Информация за обекта:

Хибридна фотоволтаична централа за производство на ел енергия за собствени нужди в с. Куманово