ФВЦ 15 kWp с. Габърница

Информация за обекта:

Мрежова фотоволтаична централа с. Габърница с инсталирана мощност 15 kWp за продажба на ел енергия