ФВЦ "Хранителни стоки Манов", Долни Чифлик

Информация за обекта:

Мрежова фотоволтаична централа за производство на ел енергия за собствени нужди