ФЕЦ за собствени нужди, м-ст Боровец

Информация за обекта:

ФЕЦ за собствени нужди – 14 kWp панели с 20 кWh LiFePO4 акумулаторна група ,хибридни инвертори SUN-8K-G 8kW моно-фазно 48VDC